Contact

Via de email info@photostudio013 of  johnny@photostudio013.nl en ook via telefoonnummer     +31 06 – 53 514 583   zijn we direct te bereiken.

NVF lid, onderdeel NVJ (Nederlandse Vereniging voor Journalisten)

KvK: 60625430

De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn hier te vinden.

Rechten

Op de door Photostudio 013   gecreëerde content (waaronder tekst, foto en video) rusten auteursrechten. Het is niet toegestaan om  foto’s. video’s en teksten  over te nemen, te verveelvoudigen of op welke andere wijze dan ook openbaar te maken. Tegen inbreuken op het auteursrecht en de persoonlijkheidsrechten wordt altijd (gerechtelijk) opgetreden.

Het is mogelijk om tegen betaling licenties te bekomen voor gebruik van beeld, tekst en video. Licentieaanvragen dienen vergezeld te worden van een exacte omschrijving van het doel, aard en wijze van gebruik.

U kunt uw verzoeken richten aan info@photostudio013.nl waarna uw verzoek beoordeeld wordt en de tarieven en voorwaarden voor licentieverstrekking aan u kenbaar worden gemaakt.

De volgende tarieven zijn van toepassing bij overname van content:
Tekst: minimaal 1,00 EURO per woord

Foto’s: Minimaal € 100,00 per foto, per openbaarmaking, per jaar.
Video: Minimaal € 350,00 per fragment van maximaal 20 seconden per openbaarmaking en/of uitzending.

Vaste of grootschalige  afnemers kunnen genieten een korting op genoemde tarieven.

Op al onze rechtsbetrekkingen zijn voor wat betreft tekst de Algemene Voorwaarden van de NVJ en wat betreft foto’s en video de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. Inkoopvoorwaarden van (potentiële) cliënten worden door ons afgewezen.

Photostudio 013 (Johnny Geerts)  staat een eerlijk auteursrechtelijk verkeer voor.  Dat betekent dat we veel aandacht besteden aan het voorkomen van inbreuken op het auteursrecht en op de persoonlijkheidsrechten door middel van voorlichting door ons en onze partners met wie we samenwerken.